Privacybeleid Fitpro Institute B.V.

Inleiding

Bij uw gebruik van onze diensten kunnen wij, Fitpro Institute B.V., informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement of één van onze andere diensten die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, en/of testen/metingen.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter en persoonlijker te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen).

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw betreffende informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door Fitpro Institute B.V.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Fitpro Institute B.V. (hierna: “Fitpro”). De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Fitpro.
Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder nummer FG001332 Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact

Met dit privacybeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via mireille@fitpro-institute.nl of naar per post naar ons adres:

Fitpro Institute B.V.
Klaaskampen 19b
1251 KN Laren

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af, dan hebben we uw gegevens nodig om het abonnement te factureren. Ook wordt u automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. (zie de voorwaarden op ons inschrijfformulier). Afmelding kan via afmeldingsknop onder nieuwsbriefberichten in uw mailbox.

In geval van het invullen van ons aanvraagformulier op onze website: Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, app. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er verschillende manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 1. Afname van diensten van Fitpro (bijvoorbeeld personalized trainingsabonnement): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats, financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling);
 2. Bij afname van diensten van Fitpro, volgt er in den beginselen een intakegesprek, waarbij metingen en anamnesevragenformulier wordt afgenomen, zoals gewicht, blessure geschiedenis, doelstellingen (ten behoeve van zo volledig mogelijk een training op maat te kunnen bieden);
 3. Het aanmaken van een Mywellnessaccount op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij het intakegesprek ons heeft verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven; zoals uw e-mailadres, geboortedatum, gewicht en lengte;
 4. Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Wij respecteren het feit dat u het recht heeft om de gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van je persoonlijke gegevens zoals vereist door de toepasselijke wetgeving aan te vragen. We ondernemen ook de nodige stappen om te garanderen dat de verzamelde persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

 • U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u bijhouden.
 • Op aanvraag bezorgen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens.
 • Als u persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen om deze bij te werken.
 • U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, maar dit recht wordt door de toepasselijke wetgeving bepaald en kan een invloed hebben op sommige diensten van Fitpro.
Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website;
 4. Als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 5. Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. Om u een (mobiel) bericht te sturen met betrekking tot maken/wijzigen van (trainings)afspraken;

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Wanneer men zich afmeld voor diensten van FITPRO worden gegevens nog 3 jaar bewaard, waarna het wordt verwijderd uit Exact. We houden 3 jaar aan omdat veelal klanten binnen 3 jaar nog weer actief worden binnen FITPRO.

Cameras

In het pand, als op parkeerplaats hangen camera’s. Deze hangen er voor u veiligheid en service van/voor onze medewerkers/bezoekers en klanten.

De beelden worden voor max 28 dagen opgeslagen. Elke dag wordt laatste opnamedag verwijderd, en huidige dag toegevoegd. Dit is enkel te zien op monitor kantoor, waarbij een wachtwoord is vereist.

Zmodo app slaat enkel bewegingsmoment op van afgelopen 36u. Hiervoor is inlog nodig. Beperkt aantal medewerkers hebben hier toegang tot. Zo kan er snel op afstand worden gekeken in geval van bijv. een inbraak. Wanneer een medewerker op vakantie is, kan ander die toegang heeft, taak overnemen en handelen.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met Jasper Smeenge Fysiotherapie. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via e-mail via mireille@fitpro-institute.nl of naar per post naar ons eerder genoemde adres.

Binnen FITPRO is Jasper Smeenge Fysiotherapie werkzaam: Persoonsgegevens, bijvoorbeeld telefoonnummer wordt uitsluitend na toestemming, uitgewisseld voor het maken/wijzigen van afspraken. Informatie over inhoud van afspraken Jasper Smeenge Fysiotherapie worden uitsluitend uitgewisseld wanneer bijvoorbeeld een blessure invloed heeft op het uitvoeren van een van door FITPRO verzorgde diensten en hierdoor haar dienst te kunnen optimaliseren.

Doorgifte derde landen/ Samenwerkende bedrijven

FITPRO maakt gebruik van Google Suite en het facturatiesysteem van Exact Online. FITPRO zorgt dat de aangekondigde updates van Google en Exact worden uitgevoerd om uw gegevens optimaal te beschermen.

Van Google Suite kunnen wij erop vertrouwen dat onze gegevens worden beschermd, dit controleert Google dmv erkende onafhankelijke bedrijven. Ook Exact Online heeft zijn beveiliging verbeterd ten aanzien van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Kinderen jonger dan 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacybeleid lezen.

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen vanaf 8 jaar. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacybeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacybeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via mireille@fitpro-institute.nl.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan mireille@fitpro-institute.nl.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld per e-mail.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 24 mei 2018.